укр | english
 
 
Листи

До Державної податкової адміністрації у Львівській області  (відповідь)

30 червня  2006 року

Державна податкова адміністрація у Львівській області розглянула лист Асоціації "Європейська спілка транспортників України" від 30.06.2006 № 25/ДПА та повідомляє наступне.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 01.07.2004 р. № І955-ІV «Про транспортно-експедиторську діяльність» транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування. Учасники транспортно-експедиторської діяльності - клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів. Відносини в галузі транспортно-експедиторської діяльності регулюються Цивільним кодексом України. Господарським кодексом України, законами України "Про транспорт", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про транзит вантажів", цим Законом, іншими законами, транспортними кодексами та статутами, а також іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно до них. Види транспортно - експедиторських послуг викладено в статті 8 Закону «Про транспортно-експедиторську діяльність».

В статті 7 Закону України від 10.11.1994 р. № 232/94- ВР «Про транспорт » зазначено, що тарифи на транспортні послуги встановлюються відповідно до законодавства України. Рівень тарифів на транспорті визначається відповідно до нормативних витрат на одиницю транспортної


 

роботи, рівня рентабельності та оплати податків. Розрахунки із споживачами послуг транспорту загального користування проводяться на основі чинних тарифів у порядку, визначеному кодексами (статутами) окремих видів транспорту та іншими актами законодавства України. Відшкодування збитків від безплатних перевезень пільгових категорій громадян регулюється нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Враховуючи вищевикладене, чинним законодавством передбачено розмежування понять транспортно-експедиторських послуг і транспортних послуг та відповідно, оподаткування таких послуг,

Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" внесено ряд змін до Закону України "Про податок на додану вартість", зокрема, виключено норму, якою регламентувався порядок застосування нульової ставки ПДВ при наданні робіт (послуг), та введено поняття місце поставки товарів і місце поставки послуг.

З урахуванням цих змін об'єкт оподаткування податком на додану вартість при наданні послуг визначається виходячи з місця поставки цих послуг.

Відповідно до підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (із змінами та доповненнями), об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з "поставки" товарів і послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України.

Згідно з підпунктом "а" пункту 6.5 статті 6 Закону «Про податок на додану вартість» за винятком, визначеними у підпунктах "в", "д", "е" цього підпункту, місцем послуг вважається місце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі якщо така послуга надається нерезидентом - місце розташування його представництва; а за відсутності такого - місце розташування резидента, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого -місце фактичного розташування; покупця (отримувача), який у цьому випадку виступає податковим агентом такого нерезидента.

Враховуючи вищевикладене, якщо місце поставки послуг знаходиться за межами митної території України, то операції з надання послуг нерезидентом резиденту, підтверджені первинними документами (угода, акт виконаних робіт), у якого відсутнє представництво на митній території України, до числа об'єктів оподаткування не включаються.

Стосовно оподаткування транспортних послуг, то відповідно до підпункту 6.2.4 пункту 6.2 статті б вищезазначеного Закону операції з поставки транспортних послуг залізничним, автомобільним, морським та річковим транспортом по переведенню пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України, а саме: від пункту за межами державного кордону України до пункту знаходження зовнішнього    митного    контролю    України;    від    пункту   знаходження


 

зовнішнього митного контролю України до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами державного кордону України, а також авіаційним транспортом: від пункту за межами державного кордону України до пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон на митну територію України (включаючи внутрішні митниці); від пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами митного кордону України.

У разі коли поставка транспортних послуг, визначених частиною першою цього підпункту, здійснюється у вигляді брокерських, агентських або комісійних операцій з транспортними квитками, проїзними документами, укладання договорів або рахунків на транспортування пасажирів або вантажів довіреною особою перевізника, операції з таких послуг оподатковуються за ставкою 20 відсотків.

 
Про Асоціацію:Діяльність:Члени ЄСТУ:Правова сторінка:Новини:Контакти

Європейська спілка транспортників України© 2006