укр | english
 
 

    

№ 11 від 27.08.2007 р.

Голові Антимонопольного комітету України

п. Костусєву О.О.

Україна, Київ 03035, вул. Урицького, 45

 

Начальнику Державної інспекції з контролю

за цінами

п. Немодрук Н.П.

 м. Київ, вул. Марини Раскової , 15

 

Заява

про порушення чинного законодавства

Державною адміністрацією залізничного транспорту України

Листом від 17.07.2007 р. № 8, асоціація „Європейська спілка транспортників України” звернулась до природного монополіста – «Укрзалізниці» та її підприємства –Львівської залізниці, з приводу необґрунтованого встановлення цін Львівською залізницею на подачу одиночних та груп вітчизняних вагонів, що йдуть на іноземні залізниці під завантаження.

Укрзалізниця на лист асоціації до теперішнього часу не відповіла.

Львівська залізниця, листом від 10.08.2007 р. № МВ-285, повідомила про перестановку завантажених вагонів з колії 1435мм і перевантаження у вагони колії 1520 мм на прикордонних станціях нашої держави. Це не по суті питання, піднятого асоціацією.

Не може бути прийнято до уваги також пояснення Львівської залізниці відносно відшкодування затрат, що надаються безпосередньо користувачам вагонів (відправникам, експедиторам),тому що всі витрати, зазначені у відповіді, згідно наказу Укрзалізниці від 10.07.2000 р. № 57-Ц, відносяться до експлуатаційних витрат та покриваються тарифами, які сплачуються відправниками та експедиторами.

 Просимо розглянути  заяву та:

1. Відмінити телеграму Укрзалізниці ЦЗМ-14/1223 від 27.06.2007 р. пов’язану зі збільшенням цін  (тарифів) по додаткових зборах, як таку, що не погоджена з Антимонопольним комітетом і Міністерством економіки (Державною інспекцією з контролю за цінами).

2. Зобов’язати Львівську залізницю:

2.1 переглянути калькуляцію вартості подачі 1-го вагону по колії 1520 мм на інозалізниці від 19.06.2007 р. та обґрунтувати витрати подачі 1-го вагону та груп вагонів.

2.2  повернути замовникам надлишкові кошти стягнені за подачу вагонів на інозалізниці.

 Додатки :

1.Телеграма Укрзалізниці від 27.06.2007 р. № ЦЗМ-14/1223.

2. Лист асоціації „Європейська спілка транспортників України”

3. Відповідь Львівської залізниці від 10.08.2007р за № МВ-285.

4. Копія калькуляції вартості подачі одного вагону по колії 1520 мм на інозалізницю.

 Президент Асоціації

„Європейська спілка транспортників України”                                                                                                             Хромчак І.Д.

 

Лист-відповідь Державної інспекції з контролю за цінами

 

 

 

 

 

 

№ 12 від 31.08.2007 р.

 

про порушення чинного законодавства

Державною адміністрацією залізничного транспорту України

 

 

Голові Антимонопольного комітету України

п. Костусєву О.О.

Україна, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45

 

Міністру економіки України

п. Кінаху  А.К.

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

 ЗАЯВА

В асоціацію «Європейська спілка транспортників України» поступають численні скарги членів асоціації на незаконне збільшення плати за перевезення вантажів у вагонах, які належать державному підприємству - УДЦЗРП «Укррефтранс».

Передбачаючи вступ в дію постанови КМУ від 06.06.2007 р. № 803 «Про затвердження порядку відчуження об’єктів державної власності», якою вимагається, при відчуженні об’єктів державної власності, обов’язкове узгодження з Фондом державного майна України,  керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України одноосібно здійснило передачу критого та спеціалізованого рухомого складу залізниці своєму підрозділу - державному підприємству УДЦЗРП «Укррефтранс».

Згідно наказу УЗ № 334-Ц від 21.06.2007 р. про перевезення вантажів у вагонах, які знаходяться на балансі ДП УДЦЗРП «Укррефтранс» на умовах власного парку та телеграми УЗ

№ 00058/ЦМ від  02.08.2007 р., державне підприємство УДЦЗРП «Укррефтранс»  з 03.08.2007 р., користуючись своїм монопольним становищем, перезаключило з усіма клієнтами договори та збільшило тарифи на перевезення вантажів на 55 % , не зважаючи на те, що згідно наказу № 334-Ц п. 3.3. та додатку до наказу п. 2.2., «Укрзалізниця»  надала певні пільги ДП УДЦЗРП «Укррефтранс»  по оплаті тарифу та платі за користування вагонами.

Такі дії «Укрзалізниці» привели до монопольного використання критих та спеціалізованих вагонів ДП УДЦЗРП «Укррефтранс», росту тарифів і цін на товари, та позбавили можливості національних вантажовідправників і прикордонні термінали рівномірно здійснювати відвантаження вантажів у таких вагонах, простою рухомого складу інозалізниць, зриву термінів доставки вантажів, згідно торгових контрактів, зниження конкурентоздатності України, як транзитної держави та втрат експортного потенціалу.

Просимо розглянути нашу заяву та відмінити наказ УЗ № 334-Ц від 21.06.2007 р. та телеграму УЗ № 00058/ЦМ від  02.08.2007 р.

З повагою

Президент Асоціації

„Європейська спілка транспортників України”                                                                                                             Хромчак І.Д.

 

Лист-відповідь Антимонопольного Комітету України

Про результати розгляду заяви  (лист-відповідь Антимонопольного Комітету від 9 жовтня)

 

 

 

 

 
Про Асоціацію:Діяльність:Члени ЄСТУ:Правова сторінка:Новини:Контакти

Європейська спілка транспортників України© 2006